Regionale Energiestrategie West-Overijssel

West-Overijssel levert met de RES zijn bijdrage aan de uitvoering van het Klimaatakkoord. Daarin is afgesproken dat in 2030 energie duurzaam opgewekt wordt met zon en wind als bijdrage aan de reductie van 49% CO2-uitstoot. West-Overijssel is een van de dertig RES-regio’s die allemaal bijdragen aan deze landelijke opgave.

 

Actueel

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Actueel","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 


Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Eén van die afspraken is dat in 2030 zeventig procent van alle elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. Dat gebeurt met windturbines op zee, op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken.

Zon en wind op land

Het aandeel zon- en windenergie op land moet in 2030 in totaal 35 miljard kilowattuur per jaar (35 TWh) zijn. Nederland is verdeeld in 30 regio’s die elk een regionale energiestrategie (RES) maken. Elke regio krijgt de ruimte zelf te bepalen hoe zij de doelen haalt om meer duurzame energie op te wekken. Samen moeten die 30 RESen wel optellen tot die 35 TWh in 2030. De RES geeft ook aan wat de plannen voor de opwek van zon en wind betekenen voor het elektriciteitsnet in de regio. Op 1 juli 2021 moeten de regionale energiestrategieën (RES 1.0) klaar zijn. Overijssel is verdeeld in twee RES’en: West-Overijssel en Twente.


Infographic Elektriciteit (klik voor vergroting)


Warmtetransitie: van het aardgas af

In de RES wordt ook beschreven welke regionale warmtebronnen, zoals geothermie (of aardwarmte), restwarmte of bio-energie beschikbaar zijn en hoe die verdeeld worden binnen de regio. Elke gemeente afzonderlijk maakt een Transitievisie Warmte waarin per wijk duidelijk wordt wanneer die wijk van het aardgas afgaat en welke warmtebron dit aardgas gaat vervangen. Deze transitievisie moet in 2021 klaar zijn. In 2050 moet heel Nederland van het aardgas af zijn.

Mogelijkheden 

Samen onderzoeken we de mogelijkheden in onze regio. Waar is plek voor wind en/of zon en voor hoeveel? Willen we clusteren of spreiden? Hoe verdelen we de warmtebronnen in de regio, zodat we van het aardgas af kunnen? Is de samenleving aan zet of de overheid? Levert het genoeg duurzame energie op en kan het netwerk al die energie aan? Hoe zit het met de acceptatie bij alle betrokken partijen en is het financieel haalbaar? In de RES staan uiteindelijk concrete plekken, projecten en een planning voor de uitvoering.

Iedereen krijgt ermee te maken

De energietransitie wordt zichtbaar voor iedereen. Iedereen gaat er iets van merken. Ons landschap verandert. De verwarming van onze huizen zal anders zijn dan we nu gewend zijn. De energietransitie levert ons ook wat op! We gaan leven in een schonere wereld met een gezonde lucht in een klimaat dat niet te heet is en met een nieuwe, groene economie.

De opgave is groot. Maar het belang ook. We hebben in Nederland eerder voor grote uitdagingen gestaan. Nu is de tijd om te werken aan onze toekomst en die van onze kinderen. Laten we samen aan de slag gaan. Iedereen doet WAT.

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.